lekplats_före_efter

Upprustning av lekplats före & efter

Väder spelar ingen roll för barn. Därför ska dom ha en lekplats som fungerar, inspirerar och lockar till lek året om. Vi gjorde om denna lilla lekplats till en varmare, mer inbjudande plats för barnen som med fördel kan användas året om.

 

Färdig resultat nedan.

lekplats_efter