Hos vår kund Saxborn har vi denna sommaren skapat liv på innegården. Vi har bland annat gjort yta för lek och grill samt fräschat upp cykelställ med stensättning.