Vi är ute på företag Gryaab och gör en nyplantering av vintergröna växter. Detta skapar en välkomnande entré till företaget året om.