Hos Volvo underhåller vi grönytor. Rätt skötsel och utrustning är det som är viktigt för ett bra resultat. En skötselplan tas alltid fram tillsammans med beställaren vid underhållsuppdrag.