FÖRSTAHANDSVALET FÖR FÖRETAG & KOMMUNER VID

FÖRSTAHANDSVALET FÖR FÖRETAG & KOMMUNER VID

FÖRSTAHANDSVALET FÖR FÖRETAG & KOMMUNER VID

ANLÄGGNING & UNDERHÅLL
AV GRÖNYTOR

ANLÄGGNING & UNDERHÅLL
AV GRÖNYTOR

ANLÄGGNING & UNDERHÅLL
AV GRÖNYTOR

ANLÄGGNING & UNDERHÅLL

AV GRÖNYTOR

ANLÄGGNING & UNDERHÅLL AV GRÖNYTOR

EN KOMPLETT LEVERANTÖR
TILL FÖRETAG & KOMMUNER

FÖRSTAHANDSVALET FÖR
FÖRETAG & KOMMUNER

quotemark2

VEAB är en professionell leverantör till företag och kommuner,
som erbjuder ett komplett tjänste- och produktutbud inom mark & trädgård.
Vi erbjuder rådgivning, anläggning, underhåll samt försäljning av plantskoleväxter.
Kvalitets- och miljö-arbete är viktigt för oss och
vi är certifierade enligt både ISO 9001 och 14001.

VEAB är en professionell leverantör till företag och kommuner,  som erbjuder ett komplett tjänste- och produktutbud inom mark & trädgård.
Vi erbjuder rådgivning, anläggning, underhåll samt försäljning av plantskoleväxter.
Kvalitets- och miljö-arbete är viktigt för oss och vi är certifierade enligt både ISO 9001 och 14001.

Håkan Persson - VD

hakan_signatur

2,000+

2,000+

2,000+

Anlagda och underhållna
rabatter och parker

1,000+

1,000+

Flyttade, räddade och
omplacerade träd.

490,000

490,000

Kvadratmeter gräs klipps
och trimmas årligen

6,921

6,921

Träd som planterats
och löpande vårdas

04

01

01

RÅDGIVNING

01

RÅDGIVNING

RÅDGIVNING

RÅDGIVNING

Varje uppdrag är unikt, oavsett om det handlar om anläggning eller underhåll. Dra nytta av vår erfarenhet och omfattande kunskap. Det blir oftast lönsammare, effektivare och bättre för växterna.

LÄS MER

Varje uppdrag är unikt, oavsett om det handlar om anläggning eller underhåll. Dra nytta av vår erfarenhet och omfattande kunskap. Det blir oftast lönsammare, effektivare och bättre för växterna.

Läs mer

Varje uppdrag är unikt, oavsett om det handlar om anläggning eller underhåll. Dra nytta av vår erfarenhet och omfattande kunskap. Det blir oftast lönsammare, effektivare och bättre för växterna.

LÄS MER

02

02

ANLÄGGNING

ANLÄGGNING

ANLÄGGNING

Professionell anläggning kräver gedigen kunskap om allt från jord och växter till fysiska platser samt erfarenhet av arkitekternas ritningar. VEAB’s medarbetare är bland Göteborgs främsta inom området.

LÄS MER

Professionell anläggning kräver gedigen kunskap om allt från jord och växter till fysiska platser samt erfarenhet av arkitekternas ritningar. VEAB’s medarbetare är bland Göteborgs främsta inom området.

LÄS MER

Professionell anläggning kräver gedigen kunskap om allt från jord och växter till fysiska platser samt erfarenhet av arkitekternas ritningar. VEAB’s medarbetare är bland Göteborgs främsta inom området och kan bidra med såväl omfattande kunskap som erfarenheter och rådgivning.

LÄS MER

Professionell anläggning kräver gedigen kunskap om allt från jord och växter till fysiska platser samt erfarenhet av arkitekternas ritningar. VEAB’s medarbetare är bland Göteborgs främsta inom området.

LÄS MER

03

03

UNDERHÅLL

UNDERHÅLL

UNDERHÅLL

UNDERHÅLL

Vi erbjuder kommuner och företag underhåll  av bostadsområden, parker och trädgårdar. Längs vägar och kring offentliga såväl som privata större fastigheter och mycket mer.

LÄS MER

Vi hjälper kommuner och företag med underhåll  av bostadsområden, parker och trädgårdar. Längs vägar och kring offentliga såväl som privata större fastigheter.

LÄS MER

Efter att vi deltagit både i rådgivning- och anläggningsfaserna av projekt får vi oftast förtroendet att även sköta underhållet. Vi hjäler kommuner och företag med underhåll  av bostadsområden, parker och trädgårdar. Längs vägar och kring offentliga såväl som privata större fastigheter.

LÄS MER

Vi erbjuder kommuner och företag underhåll  av bostadsområden, parker och trädgårdar. Längs vägar och kring offentliga såväl som privata större fastigheter och mycket mer.

LÄS MER

04

04

TRÄD

TRÄD

FÖRSÄLJNING

Vi har mångårig erfarenhet och specialkompetens inom trädvård, flytt av träd, skötsel av träd, plantering av träd. Vi kan vara med hela vägen från rådgivning till flytt eller plantering.

LÄS MER

Efter att vi deltagit både i rådgivning- och anläggningsfaserna av projekt får vi oftast förtroendet att även sköta underhållet. Vi hjäler kommuner och företag med underhåll  av bostadsområden, parker och trädgårdar. Längs vägar och kring offentliga såväl som privata större fastigheter.

Vi har mångårig erfarenhet och specialkompetens inom trädvård, flytt av träd, skötsel av träd, plantering av träd. Vi kan vara med hela vägen från rådgivning till flytt eller plantering.

URVAL AV KUNDER

VÅRA KUNDER

veab-kunder-logos2

FLYTT AV 177 TON LIND FÖR GÖTEBORGS STAD

NORRA EUROPAS
STÖRSTA TRÄDFLYTT

NORRA EUROPAS STÖRSTA TRÄDFLYTT

NORRA EUROPAS STÖRSTA TRÄDFLYTT

quotemark2

VEAB har för Göteborgs Stad flyttat en Lind på Parkgatan 1-3 i Göteborg. Första förberedelserna skedde redan 2017 då det fanns kablar i mark och kring spårvagn att ta hand om. Se filmen.

VEAB har för projektet Västlänken utfört Norra Europas största trädflytt där ca 300 träd skall flyttas. Det största trädet som hittills flyttats är en Fagus silvatica (bok) som vägde 187 ton! Se filmen.

VEAB har för projektet Västlänken utfört Norra Europas största trädflytt där ca 300 träd skall flyttas. Det största trädet som hittills flyttats är en Fagus silvatica (bok) som vägde 187 ton! Se filmen.

VEAB har för projektet Västlänken utfört Norra Europas största trädflytt där ca 300 träd skall flyttas. Det största trädet som hittills flyttats är en Fagus silvatica (bok) som vägde 187 ton! Se filmen.

parkgatan-projekt

PROJEKT

FLYTT AV STÖRSTA TRÄDET NÅGONSIN I UDDEVALLA KOMMUN

16.400 BUSKAR, 160 TRÄD OCH 19.000 LÖKAR NÄR MARIEHOLMSMOTET VÄXER FRAM

16.400 BUSKAR, 160 TRÄD OCH 19.000 LÖKAR NÄR MARIEHOLMSMOTET VÄXER FRAM

quotemark2

Trädet som är 10m högt och väger 5 ton är en Lind på Kilbäcksgatan i Uddevalla Centrum som flyttas för att komplettera en lucka i trädallén på Norra Drottninggatan och för att man ska kunna kom åt att flytta ledningar som ligger under trädet.

Projektet Marieholmsmotet innebar ett bra samarbete mellan olika entreprenörer. Tack vare att VEAB kom in tidigt i projektet möjliggjordes en effektiv planering och ett strukturerat genomförande. Slutresultatet blev 16.400 buskar, 160 träd, 19.000 lökar samt 25.000 kvm gräs som kompenserar, förskönar miljön och förbättrar luften i området. VEAB sköter nu även det löpande underhåller av alla grönytor.

Projektet Marieholmsmotet innebar ett bra samarbete mellan olika entreprenörer. Tack vare att VEAB kom in tidigt i projektet möjliggjordes en effektiv planering och ett strukturerat genomförande. Slutresultatet blev 16.400 buskar, 160 träd, 19.000 lökar samt 25.000 kvm gräs som kompenserar, förskönar miljön och förbättrar luften i området. VEAB sköter nu även det löpande underhåller av alla grönytor.

NORRA EUROPAS
STÖRSTA TRÄDFLYTT

NORRA EUROPAS
STÖRSTA TRÄDFLYTT

NORRA EUROPAS STÖRSTA TRÄDFLYTT

NORRA EUROPAS STÖRSTA TRÄDFLYTT

quotemark2

VEAB har för projektet Västlänken utfört Norra Europas största trädflytt där ca 300 träd skall flyttas. Det största trädet som hittills flyttats är en Fagus silvatica (bok) som vägde 187 ton! Se filmen.

VEAB har för projektet Västlänken utfört Norra Europas största trädflytt där ca 300 träd skall flyttas. Det största trädet som hittills flyttats är en Fagus silvatica (bok) som vägde 187 ton! Se filmen.

VEAB har för projektet Västlänken utfört Norra Europas största trädflytt där ca 300 träd skall flyttas. Det största trädet som hittills flyttats är en Fagus silvatica (bok) som vägde 187 ton! Se filmen.

VEAB har för projektet Västlänken utfört Norra Europas största trädflytt där ca 300 träd skall flyttas. Det största trädet som hittills flyttats är en Fagus silvatica (bok) som vägde 187 ton! Se filmen.

projekt-tradflytt
projekt

PROJEKT

16.400 BUSKAR, 160 TRÄD OCH 19.000 LÖKAR NÄR MARIEHOLMSMOTET VÄXER FRAM

16.400 BUSKAR, 160 TRÄD OCH 19.000 LÖKAR NÄR MARIEHOLMSMOTET VÄXER FRAM

16.400 BUSKAR, 160 TRÄD OCH 19.000 LÖKAR NÄR MARIEHOLMSMOTET VÄXER FRAM

quotemark2

Projektet Marieholmsmotet innebar ett bra samarbete mellan olika entreprenörer. Tack vare att VEAB kom in tidigt i projektet möjliggjordes en effektiv planering och ett strukturerat genomförande. Slutresultatet blev 16.400 buskar, 160 träd, 19.000 lökar samt 25.000 kvm gräs som kompenserar, förskönar miljön och förbättrar luften i området. VEAB sköter nu även det löpande underhåller av alla grönytor.

Projektet Marieholmsmotet innebar ett bra samarbete mellan olika entreprenörer. Tack vare att VEAB kom in tidigt i projektet möjliggjordes en effektiv planering och ett strukturerat genomförande. Slutresultatet blev 16.400 buskar, 160 träd, 19.000 lökar samt 25.000 kvm gräs som kompenserar, förskönar miljön och förbättrar luften i området. VEAB sköter nu även det löpande underhåller av alla grönytor.

Projektet Marieholmsmotet innebar ett bra samarbete mellan olika entreprenörer. Tack vare att VEAB kom in tidigt i projektet möjliggjordes en effektiv planering och ett strukturerat genomförande. Slutresultatet blev 16.400 buskar, 160 träd, 19.000 lökar samt 25.000 kvm gräs som kompenserar, förskönar miljön och förbättrar luften i området. VEAB sköter nu även det löpande underhåller av alla grönytor.

FÖRSÄLJNING AV PLANTSKOLEVÄXTER

FÖRSÄLJNING AV PLANTSKOLEVÄXTER

SKUGGHALL & JORDKÄLLARE MED VÄXTER AV HÖGSTA KVALITÉ

SKUGGHALL & JORDKÄLLARE MED VÄXTER AV HÖGSTA KVALITÉ

quotemark2

Hos VEAB kan du välja från ett stort utbud av växter. För dig som kund innebär detta att vi oftast har det du söker ”på hyllan”. Det innebär också att det du köper av oss alltid är av mycket hög kvalitet. Vår unika jordkällare och skugghall gör att vi kan ta hand om dina växter på bästa möjliga sätt samt även förvara dem längre perioder. 

Hos VEAB kan du välja från ett stort utbud av växter. För dig som kund innebär detta att vi oftast har det du söker ”på hyllan”. Det innebär också att det du köper av oss alltid är av mycket hög kvalitet. Vår unika jordkällare och skugghall gör att vi kan ta hand om dina växter på bästa möjliga sätt samt även förvara dem längre perioder. För dig som kund innebär detta att vi oftast har det du söker ”på hyllan”. Det innebär också att det du köper av oss alltid är av mycket hög kvalitet.

Hos VEAB kan du välja från ett stort utbud av växter. För dig som kund innebär detta att vi oftast har det du söker ”på hyllan”. Det innebär också att det du köper av oss alltid är av mycket hög kvalitet. Vår unika jordkällare och skugghall gör att vi kan ta hand om dina växter på bästa möjliga sätt samt även förvara dem längre perioder. För dig som kund innebär detta att vi oftast har det du söker ”på hyllan”. Det innebär också att det du köper av oss alltid är av mycket hög kvalitet.

anlaggning

#contact

KONTAKTA

KONTAKTA

+46(0) 31 - 46 01 10

+46(0) 31 - 46 01 10

veab@veabtrg.se

veab@veabtrg.se

VEAB MARK & TRÄDGÅRD

Bassänggatan 6
415 25 Göteborg
Org: 556430-2593 

Varumärkesmanual

VEAB MARK & TRÄDGÅRD

Bassänggatan 6
415 25 Göteborg
Org: 556430-2593 

Varumärkesmanual

VEAB MARK & TRÄDGÅRD

Bassänggatan 6
415 25 Göteborg
Org: 556430-2593 

Varumärkesmanual

VEAB MARK & TRÄDGÅRD

Bassänggatan 6
415 25 Göteborg
Org: 556430-2593 

Varumärkesmanual

VEAB MARK & TRÄDGÅRD

Bassänggatan 6
415 25 Göteborg
Org: 556430-2593 

Varumärkesmanual

instagram-logo-white
Goteborgsvan_Liten_2023_RGB
ManagementSysCert_ISO9001_14001_col