FÖRSTAHANDSVALET FÖR FÖRETAG & KOMMUNER

FÖRSTAHANDSVALET FÖR FÖRETAG & KOMMUNER VID

FÖRSTAHANDSVALET FÖR FÖRETAG
& KOMMUNER VID

TRÄD

ANLÄGGNING

TRÄD

TRÄD

TRÄD

GEDIGEN KUNSKAP & ERFARENHET

GEDIGEN KUNSKAP & ERFARENHET

quotemark2

Professionell hantering och försäljning av träd av träd. VEAB’s medarbetare är bland Göteborgs främsta inom området och kan bidra med såväl kunskap som erfarenheter och tips.

Professionell hantering och försäljning av träd av träd. VEAB’s medarbetare är bland Göteborgs främsta inom området och kan bidra med såväl kunskap som erfarenheter och tips.

Professionell hantering och försäljning av träd av träd. VEAB’s medarbetare är bland Göteborgs främsta inom området och kan bidra med såväl kunskap som erfarenheter och tips.

MARKVITALISERING

MARKVITALISERING

MARKVITALISERING

MARKVITALISERING

På platser där marken fått försämrade växtegenskaper, antigen genom kompaktering eller att marken har tappat sitt näringsvärde, kan marken rehabiliteras. Markvitalisering går ut på att det översta lagret tas bort (ofta grässvålen) och att ytan sedan täcks med humus- och näringsrik jord som sedan täcks med lövträflis.

På platser där marken fått försämrade växtegenskaper, antigen genom kompaktering eller att marken har tappat sitt näringsvärde, kan marken rehabiliteras. Markvitalisering går ut på att det översta lagret tas bort (ofta grässvålen) och att ytan sedan täcks med humus- och näringsrik jord som sedan täcks med lövträflis.

På platser där marken fått försämrade växtegenskaper, antigen genom kompaktering eller att marken har tappat sitt näringsvärde, kan marken rehabiliteras. Markvitalisering går ut på att det översta lagret tas bort (ofta grässvålen) och att ytan sedan täcks med humus- och näringsrik jord som sedan täcks med lövträflis.

På platser där marken fått försämrade växtegenskaper, antigen genom kompaktering eller att marken har tappat sitt näringsvärde, kan marken rehabiliteras. Markvitalisering går ut på att det översta lagret tas bort (ofta grässvålen) och att ytan sedan täcks med humus- och näringsrik jord som sedan täcks med lövträflis.

På platser där marken fått försämrade växtegenskaper, antigen genom kompaktering eller att marken har tappat sitt näringsvärde, kan marken rehabiliteras. Markvitalisering går ut på att det översta lagret tas bort (ofta grässvålen) och att ytan sedan täcks med humus- och näringsrik jord som sedan täcks med lövträflis.

VITALISERINGSDIKE

VITALISERINGSDIKE

VITALISERINGSDIKE

VITALISERINGSDIKE

VITALISERINGSDIKE

Vid mer omfattande schaktning/sprängningar där det finns risk att grövre rötter skadas uppförs ett längsgående så kallat vitaliseringsdike. Vitaliseringsdiket är ett förbyggande skydd som ska utföras innan schaktet/sprängningen för avsedd konstruktion utförs.

Vid mer omfattande schaktning/sprängningar där det finns risk att grövre rötter skadas uppförs ett längsgående så kallat vitaliseringsdike. Vitaliseringsdiket är ett förbyggande skydd som ska utföras innan schaktet/sprängningen för avsedd konstruktion utförs.

Vid mer omfattande schaktning/sprängningar där det finns risk att grövre rötter skadas uppförs ett längsgående så kallat vitaliseringsdike. Vitaliseringsdiket är ett förbyggande skydd som ska utföras innan schaktet/sprängningen för avsedd konstruktion utförs.

Vid mer omfattande schaktning/sprängningar där det finns risk att grövre rötter skadas uppförs ett längsgående så kallat vitaliseringsdike. Vitaliseringsdiket är ett förbyggande skydd som ska utföras innan schaktet/sprängningen för avsedd konstruktion utförs.

Vid mer omfattande schaktning/sprängningar där det finns risk att grövre rötter skadas uppförs ett längsgående så kallat vitaliseringsdike. Vitaliseringsdiket är ett förbyggande skydd som ska utföras innan schaktet/sprängningen för avsedd konstruktion utförs.

MARKSKYDD

MARKSKYDD

MARKSKYDD

MARKSKYDD

MARKSKYDD

Hindrar kompaktering av marken runt träd för att skydda trädets rötter.

Hindrar kompaktering av marken runt träd för att skydda trädets rötter.

SKYDDSSPONT

SKYDDSSPONT

SKYDDSSPONT

SKYDDSSPONT

Används för att kunna skydda rotsystem på stora träd som skall bevaras vid schakt i närheten av trädets dropp zon.

Används för att kunna skydda rotsystem på stora träd som skall bevaras vid schakt i närheten av trädets dropp zon.

AIRSPADE

AIRSPADE

AIRSPADE

AIRSPADE

Genom att använda Airspade kan vi varsamt schakta fram rötter med hjälp av tryckluft.

Genom att använda Airspade kan vi varsamt schakta fram rötter med hjälp av tryckluft.

Genom att använda Airspade kan vi varsamt schakta fram rötter med hjälp av tryckluft.

Genom att använda Airspade kan vi varsamt schakta fram rötter med hjälp av tryckluf

TRÄDFLYTT

TRÄDFLYTT

TRÄDFLYTT

TRÄDFLYTT

TRÄDFLYTT

Ett alternativ för att kunna spara träd inom ett område där omfattande byggnation planeras är att flytta träden till en ny plats inom området, eller flyttas till depå för att sedan återplanteras när byggnationen är klar.

Ett alternativ för att kunna spara träd inom ett område där omfattande byggnation planeras är att flytta träden till en ny plats inom området, eller flyttas till depå för att sedan återplanteras när byggnationen är klar.

Ett alternativ för att kunna spara träd inom ett område där omfattande byggnation planeras är att flytta träden till en ny plats inom området, eller flyttas till depå för att sedan återplanteras när byggnationen är klar.

Ett alternativ för att kunna spara träd inom ett område där omfattande byggnation planeras är att flytta träden till en ny plats inom området, eller flyttas till depå för att sedan återplanteras när byggnationen är klar.

Ett alternativ för att kunna spara träd inom ett område där omfattande byggnation planeras är att flytta träden till en ny plats inom området, eller flyttas till depå för att sedan återplanteras när byggnationen är klar.

ROTKARTERING

ROTKARTERING

ROTKANTERING

ROTKARTERING

ROTKARTERING

Syftet vid en rotkartering är att se var i marken trädets rötter befinner sig, för att kunna göra en bedömning om en trädflytt är möjlig eller vad som ska göras för att skydda trädets rötter. Vid en rotkartering grävs på lämpligt antal platser runt trädet. Grävarbetet påbörjas på ett lämpligt avstånd för att sedan närma sig stammen långsamt till dess att rötter börjar synas i profilen. Arbetet utföras med stor försiktighet så ingen onödig skada på rotsystemet uppstår. Förslagsvis utförs rotkarteringen genom vakuum- eller handschakt samt med maskinell hjälp.

Syftet vid en rotkartering är att se var i marken trädets rötter befinner sig, för att kunna göra en bedömning om en trädflytt är möjlig eller vad som ska göras för att skydda trädets rötter. Vid en rotkartering grävs på lämpligt antal platser runt trädet. Grävarbetet påbörjas på ett lämpligt avstånd för att sedan närma sig stammen långsamt till dess att rötter börjar synas i profilen. Arbetet utföras med stor försiktighet så ingen onödig skada på rotsystemet uppstår. Förslagsvis utförs rotkarteringen genom vakuum- eller handschakt samt med maskinell hjälp.

ARBORIST

ARBORIST

ARBORIST

ARBORIST

ARBORIST

Vi utför fällning, stubbfräsning, mulchning och övrig trädvård.

Vi utför fällning, stubbfärsning, mulchning och övrig trädvård.

04

01

01

01

01

RÅDGIVNING

RÅDGIVNING

RÅDGIVNING

RÅDGIVNING

Varje uppdrag är unikt, oavsett om det handlar om anläggning eller underhåll. Dra nytta av vår erfarenhet och omfattande kunskap. Det blir oftast lönsammare, effektivare och bättre för växterna.

LÄS MER

Varje uppdrag är unikt, oavsett om det handlar om anläggning eller underhåll. Dra nytta av vår erfarenhet och omfattande kunskap. Det blir oftast lönsammare, effektivare och bättre för växterna.

Läs mer

Varje uppdrag är unikt, oavsett om det handlar om anläggning eller underhåll. Dra nytta av vår erfarenhet och omfattande kunskap. Det blir oftast lönsammare, effektivare och bättre för växterna.

02

02

02

ANLÄGGNING

ANLÄGGNING

ANLÄGGNING

Professionell anläggning kräver gedigen kunskap om allt från jord och växter till fysiska platser samt erfarenhet av arkitekternas ritningar. VEAB’s medarbetare är bland Göteborgs främsta inom området.

LÄS MER

Professionell anläggning kräver gedigen kunskap om allt från jord och växter till fysiska platser samt erfarenhet av arkitekternas ritningar. VEAB’s medarbetare är bland Göteborgs främsta inom området.

Professionell anläggning kräver gedigen kunskap om allt från jord och växter till fysiska platser samt erfarenhet av arkitekternas ritningar. VEAB’s medarbetare är bland Göteborgs främsta inom området och kan bidra med såväl omfattande kunskap som erfarenheter och rådgivning.

03

UNDERHÅLL

UNDERHÅLL

UNDERHÅLL

Vi erbjuder kommuner och företag underhåll  av bostadsområden, parker och trädgårdar. Längs vägar och kring offentliga såväl som privata större fastigheter och mycket mer.

LÄS MER

Vi hjälper kommuner och företag med underhåll  av bostadsområden, parker och trädgårdar. Längs vägar och kring offentliga såväl som privata större fastigheter.

Efter att vi deltagit både i rådgivning- och anläggningsfaserna av projekt får vi oftast förtroendet att även sköta underhållet. Vi hjäler kommuner och företag med underhåll  av bostadsområden, parker och trädgårdar. Längs vägar och kring offentliga såväl som privata större fastigheter.

04

04

TRÄD

TRÄD

FÖRSÄLJNING

Vi har mångårig erfarenhet och specialkompetens inom trädvård, flytt av träd, skötsel av träd, plantering av träd. Vi kan vara med hela vägen från rådgivning till flytt eller plantering.

Efter att vi deltagit både i rådgivning- och anläggningsfaserna av projekt får vi oftast förtroendet att även sköta underhållet. Vi hjäler kommuner och företag med underhåll  av bostadsområden, parker och trädgårdar. Längs vägar och kring offentliga såväl som privata större fastigheter.

URVAL AV KUNDER

VÅRA KUNDER

veab-kunder-logos

#contact

KONTAKTA

+46(0) 31 - 46 01 10

veab@veabtrg.se

VEAB MARK & TRÄDGÅRD

Bassänggatan 6
415 25 Göteborg
Org: 556430-2593 

Varumärkesmanual

VEAB MARK & TRÄDGÅRD

Bassänggatan 6
415 25 Göteborg
Org: 556430-2593 

Varumärkesmanual

VEAB MARK & TRÄDGÅRD

Bassänggatan 6
415 25 Göteborg
Org: 556430-2593 

Varumärkesmanual

VEAB MARK & TRÄDGÅRD

Bassänggatan 6
415 25 Göteborg
Org: 556430-2593 

Varumärkesmanual

VEAB MARK & TRÄDGÅRD

Bassänggatan 6
415 25 Göteborg
Org: 556430-2593 

Varumärkesmanual

instagram-logo-white
Goteborgsvan_Liten_2023_RGB
ManagementSysCert_ISO9001_14001_col