Bra med kran när man skall sätta tunga träd. Här sätts Pinus nigra ( Svarttall ) vid Lilla Bommen.