VEAB Mark & Trädgård

VEAB Mark & Trädgård

Varumärkesmanual

Varumärkesmanual

VARFÖR

quotemark2

Vår företagsidentitet är vårt ansikte och vår personlighet visad utåt. Det är hur vi väljer att andra ska se på, och uppfatta oss. Vår identitet är den totala effekten av er logotype , produkter, varunamn, varumärken, reklam , och broschyrer - allt som representerar oss.

Eftersom vi inte ska kompromissa med vårt varumärke har vi skapat denna guide för att ge alla relevanta specifikationer som VEAB behöver för att behålla sin integritet . De riktlinjer som i detta dokument är inte avsedda att hämma , utan att förbättra den kreativa processen . Genom att följa dessa riktlinjer , kommer det material som skapas representera VEAB sammanhållet till omvärlden.

FÄRGER

quotemark2

Våra grundfärger är vår VEAB gröna. I tryck och foliering ska denna följas och/eller landa så nära som möjligt.

veab-green

CMYK: 71 17 100 2
RGB: 89 154 50
HEX: #599a32

veab-white

CMYK: 0 0 0 0
RGB: 255 255 255
HEX: #FFFFFF

TYPSNITT

quotemark2

Vi använder uteslutande de valda typsnitten för att säkerställa varumärkesupplevelsen i alla marknadskommunikation som görs. I tex mail och annan statisk skrift används fall-back typnitt.

VEAB´s bilder är idag tongiva imagebilder som används på websidan och ger varumärket en känsla.

BILPROFILERING

quotemark2

Vår bilfoliering ger oss ett tydligt uttryck och igenkänning. Samtidigt som vi med vår gröna färg komouflerar oss i de miljö vi arbetar i för att inte störa eller inkräkta i naturmiljön.

volkswagen_03

TRYCKSAKER

quotemark2

Se nedan exempel för referens på trycksaker som kan komma att skapas.

stationary-veab

04

01

#contact

KONTAKTA

+46(0) 31 - 46 01 10

veab@veabtrg.se

VEAB MARK & TRÄDGÅRD

Bassänggatan 6
415 25 Göteborg
Org: 556430-2593 

Varumärkesmanual

VEAB MARK & TRÄDGÅRD

Bassänggatan 6
415 25 Göteborg
Org: 556430-2593 

Varumärkesmanual

VEAB MARK & TRÄDGÅRD

Bassänggatan 6
415 25 Göteborg
Org: 556430-2593 

Varumärkesmanual

VEAB MARK & TRÄDGÅRD

Bassänggatan 6
415 25 Göteborg
Org: 556430-2593 

Varumärkesmanual

VEAB MARK & TRÄDGÅRD

Bassänggatan 6
415 25 Göteborg
Org: 556430-2593 

Varumärkesmanual

instagram-logo-white
Goteborgsvan_Liten_2023_RGB
ManagementSysCert_ISO9001_14001_col