Trädspecialister med gedigen kunskap & erfarenhet

Genom åren har vi planterat tiotusentals träd. Vi bygger olika typer av växtbäddar i urbana miljöer och är experter på lösningar för skydd av träd vid byggnation. Vi kan trädvård! Vi vågar sticka ut hakan och säga att vi är ledande i Sverige på träd. Vi är fortfarande nyfikna och vetgiriga och utvecklas och förbättras hela tiden genom löpande utbildning av vår personal.

TOTALT ANTAL FLYTTADE TRÄD
INOM GÖTEBORGS KOMMUN

6921

01

TRÄDFLYTT

Trädflytt är något vi brinner lite extra för. Det blir allt vanligare att flytta träd men för oss är detta inget nytt. Veab flyttade sina första större träd redan på sjuttiotalet, sedan dess har utvecklingen varit enorm och vi har flyttat mer än 1000 träd. VEAB erbjuder en helhetslösning hela vägen från planering till etablering. Vi flyttar träd över hela Sverige i alla storlekar. Med lång erfarenhet besitter vi stor kompetens och har egna trädflyttningsexperter. Våra metoder och tekniker är välutvecklade och beprövade. Vi var huvudentreprenör för norra Europas största trädflytt, Västlänken i Göteborg där drygt 300 träd flyttades. Vi utför även mindre uppdrag där enskilda träd flyttas.
 

02

AIRSPADE

Airspade är ett skonsamt verktyg för trädvård som använder tryckluft för att försiktigt avlägsna jord runt trädets rötter. Genom att undvika skador på rotsystemet möjliggör Airspade precisionsschaktning nära trädet, vilket är särskilt användbart vid planering av byggnationer eller för rotkartering för att bedöma trädets hälsa. Det är ett oumbärligt verktyg för trädspecialister som behöver arbeta nära träd med minimal risk för skador.

03

MARKVITALISERING

På platser där marken fått försämrade växtegenskaper, antigen genom kompaktering eller att marken har tappat sitt näringsvärde, kan marken rehabiliteras. Markvitalisering går ut på att det översta lagret tas bort (ofta grässvålen) och att ytan sedan täcks med humus- och näringsrik jord som sedan täcks med lövträflis.

VI HAR FLYTTAT TRÄD SEDAN

1972

04

ARBORIST

Våra trädspecialister är experter på allt från trädfällning och stubbfräsning till mulching och generell trädvård. Med sin expertis och erfarenhet kan de hantera alla dina trädbehov med precision och omsorg. Oavsett om det handlar om att ta bort farliga träd, utföra rutinmässig skötsel eller ge råd om träds hälsa och säkerhet, kan du lita på våra arborister för professionella och pålitliga tjänster.

05

SKYDDSSPONT /MARKSKYDD

Används för att kunna skydda rotsystem på stora träd som skall bevaras vid schakt i närheten av trädets dropp zon.

06

ROTKARTERING

Syftet vid en rotkartering är att se var i marken trädets rötter befinner sig, för att kunna göra en bedömning om en trädflytt är möjlig eller vad som ska göras för att skydda trädets rötter. Vid en rotkartering grävs på lämpligt antal platser runt trädet. Grävarbetet påbörjas på ett lämpligt avstånd för att sedan närma sig stammen långsamt till dess att rötter börjar synas i profilen. Arbetet utföras med stor försiktighet så ingen onödig skada på rotsystemet uppstår. Förslagsvis utförs rotkarteringen genom vakuum- eller handschakt samt med maskinell hjälp.
 

Featured Image
Bra med kran när man skall sätta tunga träd. Här sätts Pinus nigra ( Svarttall ) vid Lilla Bommen.
Featured Image
I dag har Sannaparkens arboretum utökats med ett fint Cederträd. Trädet har stått i en betongkruka i flera år. Varit placerad på olika ställen i staden, men nu hoppas vi att det nått sin …
Featured Image
I Lefflers park skötte vi anläggning/plantering i samband med att byggprojekten avslutades. Nu sköter vi underhåll här.
Featured Image
I dag har vi flyttat en 175 tons Lind i Haga. Allt gick som det skulle, och nu hoppas vi att den får leva i många år till. Träden vi flyttar har vi ju …

Kontakta oss

Besök

Bassänggatan 6
415 02 Göteborg
Org: 556430-2593