I dag har vi flyttat en 175 tons Lind i Haga. Allt gick som det skulle, och nu hoppas vi att den får leva i många år till. Träden vi flyttar har vi ju förberett långt innan. Vi rotkarterar, beskär rötter och krona, gör ett paket av rotsystemet långt innan vi utför flytten. Sen när trädet är på plats på vår plantskola så vattnas det och får den gödningen den behöver tills den får sitt nya hem.