Vi genomförde nyligen en avancerad trädflytt på av en fridlyst lav på uppdrag av Göteborg Stad . Här var inte utmaningen bara trädet utan även logistiken och trafiken.