Underhåll

Slide background

VI SKAPAR EN TRIVSAMMARE MILJÖ

PÅ PLATSER DÄR DU

ARBETAR,

RESER

& BOR

VI UNDERHÅLLER DINA GRÖNYTOR, PARKER, HÄCKAR & TRÄD

I många fall efter att vi deltagit både i rådgivning- och anläggningsfaserna av projekt får vi sedan förtroendet att även sköta underhållet. Vi klipper gräs, vi planterar och vi ansar häckar och träd, i bostadsområden, parker och trädgårdar. Längs vägar och kring offentliga såväl som privata fastigheter. Vi sköter takträdgårdar, växter på fasader, vinterträdgårdar, lekplatser, gräsmattor och andra rekreationsområden. Oavsett om syftet bara är att hålla rent och snyggt, eller skydda mot buller och vind, mot erosion eller insyn och bländande ljus, så har vi de rätta verktygen.

Välkommen att utmana oss!